Disclaimer

JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE

MixedFightStore betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen, redigeren en verspreiden van informatie op deze internetsite. MixedFightStore kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. MixedFightStore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze internetsite.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

MixedFightStore, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

 

GEBRUIK VAN INFORMATIE OP DEZE INTERNETSITE

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MixedFightStore of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken voor persoonlijk gebruik.